Oh Snap!

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

img

Illjojalt og sterkt utspill fra lederen i Trenerforeningen -om ekspertene i EM!

/
/
/
653 Views

Teddy Moen, leder av trenerforeningen går tøft ut mot medlemmer i sin egen organisasjon i en artikkel på Fotballtreneren.no, der han kaller noen av ekspertene fra EM for «unyanserte, kritiske og i liten grad Konstruktive». Han mener det er illojalt av ekspertene som han ikke bruker navn på, men som har en tydelig adresse, og gå ut mot sine «egne» , som landslagsjefen i fotball, Martin Sjøgren.

Lillesand karen og den tidligere Start trener og assistent i Odd, uten den store suksessen, skyter fra hoften mot disse ekspertene våre, er min tydelige oppfatning, og grunnen er såre enkel. Spørsmålet, man kan stille seg – hvem er illojal mot hvem?

Tom Nordlie er en av trenerne og ekspertene, Moen i Trenerforeningen går tøft ut mot, selv om han ikke bruker navn i sin sak, så ligger det åpent i dagen hvem det er(foto NRK)

Hvem er ekspertene og hva har de sagt?

Skal man ved siden av en kommentator på TV2 og i NRK ha eksperter, så er det nærmest en selvfølge å få med seg enten tidligere toppspillere eller godt kjente trenere og det har også tv-kanalene gjort. Få kjenner fotballen her hjemme og ute bedre en nettopp Solveig Gulbrandsen, Tom Nordlie, Siri Nordbye og Lise Klaveness. Lars Tjærnås har jobbet for Aftenposten under EM og har også sagt sine meninger, kjenner man kvinnefotballen, så er også det Tjærnås har ytret vært meget berettiget.

Lise Klaveness og de andre ekspertene har mer kyndighet, en det leder av Trenerforeningen har om Kvinner og fotball. Og han bør skjønne at det er en meget viktig del av promoteringen for halve fotball-Norge å ha denne kompetansen. Jeg tror det Moen kan om Norske kvinner og fotball, ikke er verdt å vite, og da bør han heller være stolt av at mediene bruker noen av medlemsmassen hans….Selv om Klaveness ikke er medlem av denne foreningen(foto Norsk Advokatforening)

Undertegnede har fulgt Norge tett fra Sjøgren fikk jobben, og frem til EM, også i årene før, og sett alle kampene, og det er liten tvil om at den kontruktive kritikken som er kommet har vært berettiget. Alle, også vi «dødlige har sett utfordringene, og nettopp dette har Sola, Tom, Lise, Lene og andre påpekt, og vært nøyaktige, i både å si noe som kan skje og faktisk fikk rett når det skjedde. Analysene har vært grundige, de har vært forberedende og jeg som mange kjenner oss godt igjen.

Jeg skal ikke dra den langt med mange teser, men hva Moen i Trenerforeningen her vil fram til er for meg en gåte. Hvor mye kan Moen om Toppserien, Norske lag, hvor mange kamper har han sett, hvor sterk var han på spillerne i troppen og spillestil og formasjon til trenere og de ansvarlige?

Sørlendingen Teddy Moen hardt ut mot våre eksperter i EM(Foto NTF)

-Moen roser Sjøgren opp i skyene, noe han gjerne må få lov til, en trener selv undertegnede gir mer tid, men å henge ut trenere i sin egen organisasjon i Norge, for å være illojale mot sine egne i vår store idrett blir for dumt!

-Hva ville Moen da gjøre, la ikke-trenere være ekspertene, de som ikke kan faget, de som ikke har referansen sitte i den viktige stolen og mene noe om Norge i et EM? Om ikke man i lille Norge er mer oppegående og kan ha det høyere under taket, en at man har trenere som kan mene noe om andre trenere, da er jeg redd for utviklingen i Norsk fotball. Skal alle i Teddy Moens regime, mene og si det samme, ha de samme røde trådene i en utvikling, da skjønner man hvorfor Norge er der dem er i dag.

Jeg har selv snakket med Nordlie og Gulbrandsen på telefon fra Nederland og Norge under EM, og vi har diskutert mye og mangt om både landslag, utvikling i Norge og spillere mm. Hva vi har snakket om refererer jeg ikke til her før senere, men det er liten tvil om at både de to, mange andre i Norge mener det samme. Så har man naturlignok de som mener noe annet, og slik skal det være, men når en leder går ut med slik kritikk, så bør det merkes med en rød strek under, og ses på om det er slik vi ønsker det. Er det disse «ekspertene» som Moen refererer til, som er synderne i egen organisasjon, eller er det lederen som selv forteller at vi ikke må være uenige utad, slik at man blir illojale uansett man gjør ?

Solveig Gulbrandsen, spillerutvikler i Kolbotn og tidligere toppspiller, her foran mikrofonen i Tv2, nå bak samme mikrofon…(foto TV»)

Jeg kunne argumentert og skrevet mer, men lar det ligge med dette, og er takknemlig at vi har dyktige eksperter som tar seg av store kamper. Sola, Tom ,Lise, Lene og andre er med på å løfte produktet i kvinnefotballen, uansett hva vi måtte mene om dem -hva annet kunne vi sittet igjen med? Linken mellom Moen og NFF sine lojale «hester» bør man kanskje også se nærmere på, og da blir dette litt for dumt.

Hvem er illojal mot hvem? -her er Moen sitt innlegg på sitt Fotballtreneren.no:

https://www.fotballtreneren.no/nyheter/stott-fotballtreneren

Jan Reidar, 31.07.2017

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest